Proje Adı: Pilot Ölçek Probiyotik Bakteri Üretimi ve Formülasyonu

Bu projenin amacı, seçilen bir probiyotik suşun ticari boyutta optimum üreme koşullarının belirlenmesi ve bu suşun prototip üretiminin ilk kez gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında, bu prototip için enterik bir polimer ile hazırlanmış kapsül formülasyonu geliştirilecektir.

Bu proje, Ege Üniversitesi Sanayi Güdümlü İş Birliği Projesi kapsamında eş-finansman ile yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Proje Adı: Pilot Ölçekli Biyobenzer Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH) Üretimi

 

Bu projenin amacı, FSH üretimi yapan ve ticari olarak satın alınan rekombinant Chinese Hamster Ovary (CHO) hücrelerinin ölçek büyütme ve optimizasyon çalışmalarının yapılması ve pilot ölçek üretimin gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda, paralel olarak, endüstriyel ölçekte kullanılabilecek ve lisanslanabilecek recCHO hücre geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Sonuç olarak, endüstriyel üretimler için kullanılabilecek bir hücre bankası oluşturulacaktır.

Bu proje, Ege Üniversitesi Sanayi Güdümlü İş Birliği Projesi kapsamında eş-finansman ile yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.